HTML

Archiregnum

Minden társadalom rendelkezik a legsúlyosabb bűnöket felsoroló listával. Ezen bűnök némelyikét a társadalmi rend szövetét szétromboló tettek elítélése határozza meg. Némelykor pedig a bűnöket a vezetők szabják meg, hogy saját helyzetüket állandósíthassák.

Legújabb posztok

 • Quastr IlIl: @Tata86: :) A kérdés nyilván nem a technikai részletekre vonatkozott. Hanem erre : "Az a gond, hog... (2019.08.16. 14:32) Rövidhírek
 • Tata86: @Quastr IlIl: "Erre mondom én azt innentől fogva nincs értelme komolyan venni azt, amit OV mond a ... (2019.08.12. 20:49) Könnyűzenei kistotalitarizmus
 • Tata86: @Quastr IlIl: Hát matematikailag volt. A százalékok alapján. :) Viszont ehhez se hangulat, se pé... (2019.06.28. 21:11) Előválasztás 2019
 • Tata86: @Quastr IlIl: És ami a leggyalázatosabb: ez a vita már egy hónapja ott van a könyvjelzőim között, ... (2019.06.25. 16:55) Földi Pokol
 • Tata86: @Online Távmunkás: A kerületi polgármesterek témáját fogják kinyitni az egészen biztos. Szerintem ... (2019.06.24. 21:57) Előválasztás

Utolsó hozzászólások

 • Quastr IlIl: @Tata86: :) A kérdés nyilván nem a technikai részletekre vonatkozott. Hanem erre : "Az a gond, hogy tényleg csak a büszkebuzi és a primitívjobb nyil... (2019.08.16. 14:32) Rövidhírek
 • Tata86: @Quastr IlIl: "Te ezt hogy képzelnéd el?" Nem túl bonyi dolog, erről lehetne vitázni. Szépen kiáll néhány ember, aztán kifejtik a gondolataikat. Az... (2019.08.15. 18:54) Rövidhírek
 • Quastr IlIl: Donáth-ügy: Egy kicsit távolról indítok. A szexuális zaklatás legnagyobb problémája, hogy mivel az esetek 95%-ban intim helyzetben történik, ezért ... (2019.08.14. 18:01) Rövidhírek
 • Tata86: @Quastr IlIl: "Erre mondom én azt innentől fogva nincs értelme komolyan venni azt, amit OV mond a saját ideológiájáról." Oké, de ez már a legelejét... (2019.08.12. 20:49) Könnyűzenei kistotalitarizmus
 • Quastr IlIl: @Tata86: "Hogy van-e ideológia-szerű izé a cinizmus mögött?" Ok, de akkor mi az? Én annyit látok, hogy OV(vagy a mögötte álló emberek) fölismert biz... (2019.08.04. 16:23) Könnyűzenei kistotalitarizmus
 • Tata86: @Quastr IlIl: Hogy van-e ideológia-szerű izé a cinizmus mögött? Szerintem igen. Inkább fuzzy-logikával leírható, de ott vn az. Rengetegen támpdatják... (2019.08.04. 10:16) Könnyűzenei kistotalitarizmus
 • Quastr IlIl: @Tata86: "Nagyon hamar behúzta fülét-farkát, úgyhogy nem hiszem... " Ebben igazad lehet Orbán-beszéd: Baromi vicces, ahogy a rezsim próbál vmi ide... (2019.08.03. 16:14) Könnyűzenei kistotalitarizmus
 • Utolsó 20

2010.05.29. 02:04 mefisto

Védelempolitika 2010

 

 
A Honvédelmi Minisztériumban ma Szekeres Imre távozó honvédelmi miniszter elbúcsúzott a honvédelmi vezetéstől. A minisztérium vezetése holnap köszönti Hende Csaba kinevezett honvédelmi minisztert. A vezetőváltás önmagán túlmutató jelentőséggel bír. Habár a második Orbán-kormány minisztereinek hivatalba lépésével valamennyi szakpolitikai területen erős cezúra várható, a honvédelem területén ez totális paradigmaváltást jelent. Paradigmaváltást és paradigmaalkotást is, ugyanis az eddig tapasztaltak szerint a szocialisták semmilyen koherens védelmi politikával nem rendelkeztek – ezt az új kormányzatnak az alapjaitól kell felépíteni.
A XXI. század első évtizedének végén Magyarország biztonságpolitikai környezete a következő tényezőkkel írható le:
1.)    Hazánk közép-európai államként biztonságpolitikai szempontból a Föld egyik legbiztonságosabb térségében fekszik. Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikai szervezetrendszere komoly politikai, a NATO pedig komoly katonai garanciákat biztosít.
2.)    Jelen állás szerint egyetlen szomszédos ország sincs ellenséges viszonyban Magyarországgal, közülük többen a NATO tagjai is.
3.)    Országunk földrajza hazánkat rendkívül alkalmassá teszi, hogy katonai logisztikai műveletek (utánpótlás-bázisok kialakítása, hadianyag-raktározás és szállítás) bázisa legyen, de természetes védvonalakkal egyáltalán nem rendelkezik.
4.)    Az elmúlt húsz évben a honvédelem területén alig volt érdemi fejlesztés, az egyetlen komolyabb védelmi beruházás a még az előző Orbán-kormány alatt elindított Grippen vadászgépek beszerzése volt. Ellenben több leépítési hullám érte a fegyveres erőket, ezek során emberanyagot, hadianyagot és ingatlanokat is veszített.
5.)    A nemzetközi környezet a jelenleginél komolyabb katonai ráfordításokat vár Magyarországtól; elvárás, hogy hazánk is képviseltesse magát a terrorellenes békefenntartó műveletekben.
6.)    A hidegháború befejezése óta egyre erőteljesebben érvényesülő paradigma a védelmi politikában, hogy a tömeghadseregeket a kis létszámú elit haderők váltották fel. A technikai fejlődés azt eredményezte, hogy egyre kisebb számú hadegységek rendelkezhetnek egyre nagyobb mértékű csapásmérő erővel – mellettük már csak olyan támogató erőkre van szükség, amelyek érdemi harci feladatot nem, vagy csak nagyon kis mértékben látnak el. A haditechnika tehát lényegében visszatért a tömeghadseregek előtti, középkori hadszervezetekhez: A közepesen képzett, rosszul felszerelt sorozott amatőrökből álló tömeghaderőt legfeljebb golyófogónak lehet használni – valódi harci értékkel csak a kis létszámú, jól felszerelt, profin kiképzett „lovagi” egységek rendelkeznek.
7.)    A világpolitikában „veszélyesnek” számító országok és térségek nagyrészt Magyarországtól biztonságos távolságra vannak: Irán és Észak-Korea akció-rádiuszán kívül esünk, nem is tartozunk az iszlám terrorszervezetek célországai közé. Ugyanakkor a közvetlen szomszédunkban található az a délszláv térség, ahol másfél évtizede még háborús konfliktus zajlott; továbbá relatíve közel esik hozzánk az az ország – Oroszország – amely támadó félként megindította az eddigi utolsó formális háborús műveletet, a Grúzia elleni támadást.
8.)    Végezetül: Magyarország gazdasági és társadalmi erőforrásai nem teszik lehetővé egy túl nagy ütőképes haderő fenntartását, a legnagyobb katonai hatalmakkal szemben pedig egyáltalán nem tudnánk érdemben védekezni.
Ezek tehát azok a geopolitikai, társadalmi, biztonságpolitikai és gazdasági tényezők, amelyek figyelembevételével kell az új magyar biztonságpolitikai koncepciót kiépíteni.
Első látszatra úgy tűnhet, hogy valójában nincs is szükség honvédelemre. Ez az első látszat azonban végtelenül szűklátókörű és ostoba. Lehet, hogy jelen állás szerint nincs olyan külföldi erő, amely Magyarország biztonságát, területi egységét és szuverenitását veszélyeztetné, ezek a „jelen állások” azonban rendkívül gyorsan változhatnak. A látszólag gyenge szereplőket sem szabad lebecsülni. 1913-ban a császári és királyi hadvezetés egyetlen vezetője sem gondolta volna, hogy a Gustav-Freytag-féle térképen a masszív és impozáns Osztrák-Magyar Monarchia mellett csak védtelen kis országocskának tűnő Szerbia és Románia veszélyeztetheti országuk biztonságát – tíz évvel később pedig már teljesen más volt a világ.
Magyarországnak tehát készen kell állnia, hogy megvédje magát. Nem a legnagyobbak – az Egyesült Államok vagy Oroszország – elleni védelemre kell felkészülni, ellenük legfeljebb egy Halálcsillag lenne hatásos; velük kapcsolatban az elsődleges és egyetlen alkalmazható direktíva a háborús konfliktus elkerülése. Egy velünk egyenrangú országgal fegyveres erőivel szemben azonban igenis késznek kell lennünk a védelemre.
A XXI. század biztonságpolitikai paradigmájának megfelelően hazánk védelmi erőinek fő ütőerejét is egy szűkebb elit haderő alkothatja. Földrajzi és gazdasági adottságaink alapján ez legfeljebb egy közepes méretű gyalogsági és páncélos haderőt, egy minimális tüzérséget, egy jól kiépített légvédelmet, valamint egy kisebb méretű légierőt jelenthet. Az elit haderő rendeltetése kettős: egyrészt ellátja az ország nemzetközi kötelezettségvállalásából adódó nemzetközi terrorellenes műveleteket, másrészt ellenséges erők támadása esetén a védelem gerincét alkotja.
A támogató erők terén egyrészt szükség van bizonyos speciális kisegítő tevékenységek – logisztika, tűzszerészet, vegyvédelem – ellátására, másrészt rendelkezésre kell állnia nagyobb létszámú, alacsonyabb harcértékű biztosító erőknek is, melyeknek egyetlen rendeltetése a területvédelem.
A Magyar Honvédség összlétszáma jelenleg mintegy 30.000 fő, amely magába foglalja a háttérintézmények és a Honvédelmi Minisztérium állományát is. A szárazföldi haderő két – kisebb páncélos kötelékekkel is rendelkező – lövészdandárból (MH 5. Bocskai István Lövészdandár és MH. 25. Klapka György Lövészdandár) és egy különleges zászlóaljból (MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj) áll. A légi és légvédelmi erőket egy légvédelmi rakétaezred, valamint egy repülő és egy helikopterbázis alkotja. A harci támogató alakulatok körébe műszaki, vegyvédelmi, vezetéstámogató és légtérellenőrző egységek tartoznak. Területvédelmi – tartalékos – erőkkel a honvédség nem rendelkezik.
A honvédelmi költségvetés mérlegfőösszege a rendszerváltás óta folyamatosan nő, a honvédség létszáma folyamatosan csökken, illetve az idejétmúlt sorkötelezettség kiadásai sem terhelik feleslegesen a fegyveres erőket. Ennek ellenére a honvédség az elmúlt években semmilyen komolyabb fejlesztést nem vitt végbe. Az elmúlt hónapokban sorra fel-felbukkanó korrupciós botrányok valószínűsítik, hogy hova is folyik a honvédelmi költségvetés – egy kellően fegyelmezett honvédelmi vezetés tehát ha határozottan elzárja a korrupciós csatornákat, akkor már a most rendelkezésre álló költségvetési főösszegből is gyorsan, nagyobb pénzösszegeket fordíthat az ország védelmi készültségének fejlesztésére.
Egy tízmilliós európai országtól tehát elvárható, hogy egy két és fél ezrednyi – szűk fél hadosztálynyi – Operett-haderőnél jóval komolyabb fegyveres állománnyal rendelkezzen. Az élvonalbeli szárazföldi haderők körében – csak az elmúlt évek leépítéseit és egység-felszámolásait figyelembe véve – nem lenne egy lehetetlen elvárás a jelenlegi kettő helyett négy dandárt hadrendben tartani, kiegészítve legalább egy páncélos ezreddel. Akkor sem esnénk túlzásokba, hogy reaktiválnánk a tüzérséget, mint korábban felszámolt fegyvernemet – egy kisebb egység hadrendbe állításának erejéig. A vadászgépek terén a Grippenekkel szinten vagyunk, de a jelenlegi egy helyett két helikopter-bázis működtetése szintén indokolt lenne.
A harci támogató alakulatok – legalábbis papíron – kielégítő állapotot mutatnak magukról. A területvédelmi erők viszont egy olyan terület, ahol a nulláról kell kezdeni az építkezést. A Fidesz-KDNP biztonságpolitikusai már többször felvetették egy, az amerikai Nemzeti Gárda mintájára felépített területvédelmi erő felállítását. Az anyagi szükségletek figyelembevételével ez talán nem is jelentene túlzott tehertételt a költségvetés számára. Egy önkéntes véderő felállításához a hadianyagok terén elég néhány kézifegyver és szállítójármű. A kihasználatlan laktanyák továbbra is rendelkezésre állnak, az airsoft korában pedig egy „éles” hadgyakorlat megszervezése sem okozna NASA-szintű kiadásokat. Végigtekintve a hagyományőrző egyesületek, polgárőr egységek, vagy akár a Magyar Gárda sorain, jelentkező is akadna bőven.   

72 komment

Címkék: honvédelem magyar honvédség nemzetőrség védelempolitika tartalékos haderő területvédelem


A bejegyzés trackback címe:

https://archiregnum.blog.hu/api/trackback/id/tr232039441

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

monshou 2010.05.29. 11:56:03

Humm igen, sokáig én is azt hittem, hogy nincs szükség különösebb haderőre, csak a pénzt pazaroljuk rá.. naív elgondolás volt (sajnos). Végigolvasva a bejegyzésedet rájöttem, hogy szégyenletes módon többet tudok a japán helyzetről, mint a magyarországiról. Köszönöm az infot!

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2010.05.29. 12:22:13

"Lehet, hogy jelen állás szerint nincs olyan külföldi erő, amely Magyarország biztonságát, területi egységét és szuverenitását veszélyeztetné,"

Felhívnám a figyelmedet arra a sajnálatos tényre, hogy hazánk 2/3ada idegen államok megszállása alatt áll.

Egyébként jó poszt, bár szerintem a sorkatonaság számát nem ártana 0ról felemelni, legalább egy nyári szünetnyi időre vigyenek be, minden fiatalt az alapkiképzésre...

ps: "Aki békét akar, készüljön a háborúra."

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.05.29. 17:47:05

"Oroszország – amely támadó félként megindította az eddigi utolsó formális háborús műveletet, a Grúzia elleni támadást. "

Téves, időközben hivatalos EU álláspont szerint is a grúzok támadtak először:

news.bbc.co.uk/2/hi/8281990.stm

ill: teljes beszámoló: www.ceiig.ch/

Jó hülye volt a grúz elnök, hogy felpiszkálja az alkalomra váró oroszokat, akik viszont - minő meglepetés - a kelleténél durvábban kontráztak.

"A Fidesz-KDNP biztonságpolitikusai már többször felvetették egy, az amerikai Nemzeti Gárda mintájára felépített területvédelmi erő felállítását."

Bezony, emiatt is láttam volna szívesen Simicskó Istvánt a hadügy élén. A Nemzeti Gárdás javaslatot anno amúgy a szadesz torpedózta meg, de ez már nem probléma többé. És a NG-t nyugodtan lehetne belső rendfenntartásra is használni.

molaris 2010.05.30. 08:45:23

Az utóbbi időben nem láttam következetes politikát a honvédelem fejlesztésére. Én még a Gripeneket is hülyeségnek tartottam.

Szerintem, számunkra a megoldást egy felfejlesztett és nagy csapásmérő erővel rendelkező, főleg helikopteres alapstratégiára épülő rendszer lenne a legcélravezetőbb.
Természetesen a tüzér és páncélos támogatást is erősíteni kellene. Hazánk harcértéke el kellene, hogy érje legalább egy anyahajó kötelék tűzerejét, harcértékét.

molaris 2010.05.30. 08:46:51

Ps.: hordozók nélkül, nem is olyan eget verő összeg a biztonságunkért.

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.05.30. 08:51:37

@molaris: válasszuk szét a vágyakat a realitásoktól. Nagyon drága mulatság ma a haditechnika, ergo első lépésben az alapokat kell lerakni: gyalogság mennyiségi és minőségi fejlesztése.

Megjegyzem, mostanság sózza el INGYEN a német hadsereg a Marder lövészpáncélosokat, nem ártana elkérni párat, ha már a sajátokat elkótyavetyélték Szekeres elvtársék.

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2010.05.30. 11:31:13

@Herr SturmLiberator: Az a gond, hogy ingyen senkinek nem éri meg, kivéve az országnak. :P

jaegtoer 2010.05.30. 14:33:54

Egyelőre "fegyvertelenek" vagyunk.

A japán csoda több egyéb tényező mellett azért is volt megvalósítható, mert a háborút lezáró diktátumok egyike az volt, hogy hadiiparra, fegyverkezésre nem költhettek.
Okosan- az oktatásba invesztáltak.

A posztban szépen csokorba van szedve -ínyenc precizitással- a helyzetértékelés és egy lehetséges jövőkép.
Kiegészítésül egy kis info:

katpol.blog.hu/2010/04/12/mennyit_er_a_minosegi_foleny

mefisto · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.05.30. 14:50:51

@monshou: Nagyon szivesen. Én a japánok helyzetéről kábé semmit nem tudok, az itthoniról viszont valamivel többet.

Most, amikor lement ez a nagy árvízhullám Borsodban, a honvédség csak egy-két terepjárót meg tíz-húsz katonát tudott a válságterületekre kirendelni. A legnagyobb létszámot talán a rendészeti középiskolások tették ki - tiszta komédia, hogy egy ország katasztrófahelyzetben a gimisekkel pakoltatja a homokzsákokat.

Spec egy elsődlegesen területvédelmi feladatokat ellátó erő egy ilyen helyzetben gyorsan beszállhatna a védekezésbe, szállíthatná az embereket-eszközöket, felállíthatna néhány tábori konyhát, sátrakat, kórházakat.

mefisto · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.05.30. 14:53:22

@Herr SturmLiberator: "Téves, időközben hivatalos EU álláspont szerint is a grúzok támadtak először: "

Igen, de én nem erre gondoltam. Valóban Szaakasvili küldte ki először a csapatait, de a grúz hadművelet nem nevezhető igazi háborús offenzívának, max hétvégi kirándulásnak.

Az IGAZI háborús műveletet - gyalogsággal, páncélosokkal, tüzérséggel, légierővel, haditengerészettel - a ruszkik indították meg.

mefisto · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.05.30. 15:12:04

@jaegtoer: Elolvastam, köszönöm! Nem tudom, hogy egy kis egységekkel vívott szárazföldi harcban hogy érvényesülnének ezek a Lanchester-törvények, mert itt ugye számít a természetes védelem meg a helyismeret, ami ugye a légiharcban irreleváns.

Szerintem ha úgy áll fel a magyar honvédség, hogy a legerősebb szomszédos állam haderejével szemben is meg tudja magát védeni, azt pont elég lenne.

jaegtoer 2010.05.30. 17:10:02

@mefisto:

Nem gondoltam mindent szó szerint venni.
Arra szerettem volna rámutatni, hogy egy nyitott ország honvédelme meglehetősen költséges vállalkozás.
Egy ilyen nyitott országban (mint Mo.) akármilyen kis létszámú elitegységekre épülő is a honvédelem, elengedhetetlen a csúcstechnológián alapuló logisztika, és mind a légi, mind a szárazföldi fegyvernemeknél elemi követelmény lenne a nemfillérezgető technikát alkalmazni.
A kis létszámú elitegységek sem feltétlenül kisszámúak, hanem inkább "méretüknél" fogva gyorsan "átdobhatók" egyik védelmi területről egy másikra.
Légi támogatás nélkül elképzelhetetlennek tartok bármilyen komolyabb szárazföldi ellenállást.
Képzelj el egy cca 4-500 "komoly felszereltségű" harci helikoptert személyzettel, és gépenként tíz-egynéhány professzionálisan kiképzett katonával, elsöprő tűzerejű gépi és kézi fegyverekkel, páncélos hadosztály, logisztikai egységek, irányítóközpontok és fantasztikusan szervezett hadtáp. Már valami lenne. de itt, ahol valami leesik, már nem is koppan...
Amit mondani szeretnék az az, hogy azzal egyetértek: a nagy hadseregek ideje lejárt, de ami sikerrel felválthatja, az ugyanakkora, vagy inkább nagyobb költséggel jár. Ez pedig belátható időn belül túl nagy nehézséget jelent. Talán lehetetlent. Abban viszont megint csak egyetértek, hogy az új védelmi doktrínát nem hagyhatja a HM sem a NATO-ra, sem a szerencsére, a szomszédok jóindulatára meg végképp nem.
Meglátjuk Hende úr mivel rukkol elő.

jaegtoer 2010.05.30. 17:18:23

@molaris:

látom feltaláltam a csövön a lyukat, már ami a helikopteres stratégiát illeti.

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.05.30. 18:00:57

@mefisto:

"Valóban Szaakasvili küldte ki először a csapatait, de a grúz hadművelet nem nevezhető igazi háborús offenzívának"

De az. Egy város ágyúzása civil lakossággal együtt, utána bevonulás - ez bizony (lásd EU szakvélemény) teljes mértékben kimeríti a nemzetközi joggal ellentétes háborús fellépés fogalmát. Az, hogy az orosz reakció túlméretezett... hja, hát nekik másképp sose ment, aki ezt nem veszi figyelembe, nem való a politikába.

Ajánlom:

www.mno.hu/portal/578196

www.magyarnemzet.hu/portal/585177

A cikk többi részével viszont egyetértek, jó összegzés.

@jaegtoer:

"Légi támogatás nélkül elképzelhetetlennek tartok bármilyen komolyabb szárazföldi ellenállást."

A jugó polgárháború megvan? Megy az kérem szépen és mennie is kell légierő nélkül is. Abból manapság 2-300 vadászgép kell a fölényhez, erre nekünk esély sincs összeszedni. Elég az a 14 gripen, csak ennél több pilótát kéne rajtuk rendszeresen gyakoroltatni. Háborúk úgyis hadiüzenet nélkül kezdődnek lehetőleg váratlan időpontban, ideje se lenni felszállniuk. Bármelyik szomszéd 2-3 óra alatt teherautón begurul az ország közepébe, ergo a városvédelem az, ahol akár hónapokig meg tudunk akasztani egy offenzívát, addig meg a diplomácia remélhetőleg kibulizik egy ENSZ békefenntartói intervenciót (ami első lépésben légzárral kezdődik amúgy). Még tankokkal se vacakolnék sokat, a műholdas felderítés korszakában képtelenség az ellenség tudta nélkül A-ból B-be menni páncélos seregekkel, Szaddam több ezres gépes alakulatai is 1 nap alatt leredukálódtak nullára. Inkább 1-2 jól szétosztható lövészpáncélos alakulat, önjáró tüzérség, teherautóval is vontatható tarackok és főképp vállrakétákkal, golyószórókkal bőségesen ellátott gyalogság.

Ajánlom a finnek oldalát, ők reálisan hadakoznak ma is és drága Nato kütyük helyett robusztus orosz technikát alkalmaznak hazai turbózásssal (mivel nálunk is sok muszka cucc van és kevés a pénz, ez lenne a logikus nekünk is): www.mil.fi/maavoimat/kalustoesittely/index_en.dsp

arlequin 2010.05.30. 20:31:46

naha.
háború. szép. nem mintha bárkit is érdekelné, de először a katonai felsővezetőket oktattatnám háborúra. ez a hende sajnabajnai egy puhapöcs.
onnantól fogva megértenék mire-miért kell költeni, sőt, ők maguk tennének lépéseket.
de addig?

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.05.30. 21:02:40

@arlequin: Hendének csak egyet kell tennie: meghallgatni a katonákat. Tudják azok nagyon jól, mi működik, mi nem, mi hiányzik, mi nem... csak sokszor az állásukat féltve nem szólalnak fel, csendben tűrnek.

arlequin 2010.05.30. 21:25:16

@Herr SturmLiberator:
hendének meghallgatni katonákat?
hahaha.
arra kíváncsi vagyok. ismered az emberkét? mert én igen. ő annyit fog csinálni, amit mondanak neki felülről. remélem azt jól, nem úgy mint eddig.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.05.30. 23:47:39

@TaTa86.:

"a sorkatonaság számát nem ártana 0ról felemelni, legalább egy nyári szünetnyi időre vigyenek be, minden fiatalt az alapkiképzésre..."

A bátyám 1 évig volt katona, el is lőtt kemény 9 darab lőszert... Semmi értelme nem lenne, inkább a svájciak csinálják jól. Viszont az nálunk életveszély lenne, ha minden sorköteles állampolgár otthon tarthatná a fegyverét, amivel időszakonként el kellene mennie lőni. Mit életveszély, inkább polgárháború...

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.05.31. 00:26:58

@Mj: ha rosszul csinálnak sorkatonaságot, abból még nem következik az intézmény értelmetlensége. Ajánlom az osztrákokat, ott korrekt módon szervezik a katonai/polgári részt egyaránt, döntésednek és képességeidnek megfelelően. A svájci rendszer is a maga módján sorkatonaság, csak életen keresztüli milicia kötelezettséggel. Szerintem ezeket a megoldásokat lehet keverni:

1.) van egy hivatásos sereg, főleg a speciális ismeretekhez (pilóta, hadmérnök stb...) és külföldi missziókhoz bevethető karrier-rambóknak.

2.) van egy nemzeti gárda á lá mefisto, ahol az erre fogékony önkéntesek kamatoztathatják lelkesedésüket a haza javára. Békeidőben ez behívható lenne katasztrófavédelemre is, ill a rendőrséggel együttműködve járőrözhetnek gáz vidékeken (osztrák minta).

3.) fakultatív módon egy rövid sorkatonai szolgálat, mondjuk 6 hónap fegyveres, avagy 1 év polgári. Cserébe aki bevállalja, kaphat egyetemi pluszpontot, átmeneti adókedvezményt. És full általános képzés helyett először szükséges alapismeret, utána pedig az egyes köteles képességeinek legjobban megfelelő rövid továbbképzés, egyszerű specializáció. Aki meg jól beválik, az kaphat ajánlatot a hadseregtől / nemzeti gárdától. Aki polgárira jelentkezik, mehet a széthulló egészségügybe avagy számos egyéb hiányszakmába, akár kaszálni a máv töltésre, mindenki a képzettségének megfelelően. És itt is lehet ajánlatot adni a jól beváltaknak.

jaegtoer 2010.05.31. 03:35:36

@Herr SturmLiberator:

...háááát nem vagyok egy stratéga, ezért csak azt tudom mondani, hogy "nem hiszek" a városi harcokban, főként nem itthon (Bp), ahol a házak jelentős részét a benne lakók lehelete tartja fenn. Bár azt elismerem, hogy a romhalmazok ideig-óráig védelmet nyújthatnak a gyalogosan támadó alakulatok ellen. Amit leginkább védeni kell, az az emberi élet, abból van a legkevesebb ami feláldozható. Ezért gondolom azt, hogy inkább olyan technológiát kell alkalmazni, amelyhez kisebb létszámú, ám jól képzett és elkötelezett állomány szükséges. Megette a fene, ha a honvédelem csak 2-3 óra alatt lenne képes reagálni egy betörésre, azt is városi "gerillaharcban" Akkor inkább hagyni a csodába, és legelőször is agyonlődözni azokat, akik lehetővé tették a 2-3 óra alatti akadálytalan bevonulást. Azt is elismerem persze, hogy e sorok írásakor még elég korán van. Vagy későn.

jaegtoer 2010.05.31. 05:12:38

@Herr SturmLiberator:

Még valami. elég földhözragadt, de azért egy futó átgondolásra:
@Herr SturmLiberator:

"...ha rosszul csinálnak sorkatonaságot, abból még nem következik az intézmény értelmetlensége. Ajánlom az osztrákokat, ott korrekt módon szervezik a katonai/polgári részt egyaránt, döntésednek és képességeidnek megfelelően. A svájci rendszer is a maga módján sorkatonaság, csak életen keresztüli milicia kötelezettséggel."

A katonaság harci értékét a személyi állomány elkötelezettségének mértéke emeli vagy rontja.

A svájci, illetve osztrák példa azért nem praktikus hazai viszonyokra, mert ott más a szemlélet, és más az állam-nemzet-egyén viszonya.

A hazai "sorállománynak" mekkora harci értéke lehetne, amikor az egyes személyek négy generációs tapasztalata az, hogy folyamatosan félrevezették, kisemmizték, tönkretették családjaikat, kivéve persze a jó helyen, jó időben levőket. Nem lehet, hogy az előbbiek inkább utóbbiakra hagynák e nemes feladatot? Védje az, akinek van mit. A mezei "Senki" mit védjen, a rá jutó államadósságot, az előre ellopott nyugdíjalapját?

Elég elcsépelt, de azért van benne valami:
„szarból nem fonsz ostort, de ha fonsz is, akkor sem pattintasz vele”.

jaegtoer 2010.05.31. 05:15:06

Hűűjjjeee blogmotor.

Mester! Töröljön belőlem, ennyi túl sok.

mefisto · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.05.31. 14:22:31

@Mj: A sorkatonasággal én sem értek egyet. Felesleges egy teljes infrastruktúrát és szervezetrendszert arra fenntartani, hogy a fiataloktól elvegyenek egy teljes évet, ami alatt minden szart megcsináltatnak velük, csak éppen harcolni nem tanulnak.

Fizikai felkészítés középsuliban, alap gyakorlati ismeretek max két hétben - ennyi. Néha egy kis felfrissítő terepgyakorlat. A lényeg: lőni - lőni - lőni! Tuti, hogy többet ér.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.05.31. 17:47:33

@Herr SturmLiberator:

Az eddigi intézmény értelmetlenségét firtattam, nem az összes létezőt.;-) Viszont akkor is teljesen haszontalannak tartom, hogy éppen a legproduktívabb korban vegyenek el a srácoktól fél éveket. Inkább legyen már akkor havonta egy hosszú hétvége, és a rendszeresség még sokkal többet is ér, mint egyszer az életben túlesni ezen.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.05.31. 17:50:26

@mefisto:

Amúgy még én is tök szívesen elmennék két hétre egy alapkiképzésre.:) (Azért a hajamat nem vágnám le, mint Demi Moore.:))

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.05.31. 21:52:44

@jaegtoer:

A kis, de hatékony hadsereg koncepcióját 20 éve variáljuk hiába, siralmas eredménnyel. Ráadásul egy ez egylövéses párbajpisztoly koncepció, pár hétnél elhúzódóbb konfliktusnál kipurcan utánpótlás nélkül. Önmagában kevés, csak benelux idilli szomszédságú országokban van realitása. A kárpát medence nem az. Kell valami kiegészítő, legyen az nemzeti gárda, milicia, sorkatona. (A városharc meg bizony Sztálingrád óta sikeres műfaj, durva hiba alábecsülni. Nem a lapos Alföld és nem a nem létező hegyeink adnak védelmi földrajzot, ez van.)

@Mj:

@mefisto:

Korrigálok, sorkötelesség helyett találóbb a sorkatonai szolgálat kifejezés, ugyebár fakultatív alapon javasoltam harmadik lépcsőben. Rövid távon kevésbé esélyes, hisz a "profi" hadseregünk is kisebb, mint az albán rendőrség, először azt kell rendbe szedni. És bizony ideje már elszakadni a posztszocreál látszatszolgálat mantrájáról is, van elég német ösmerős, ott józan ésszel és szervezéssel kihozzák olcsón az értelmes szolgálatot. Nálunk sem lehetetlen. Nem tolvaj link kiképző tisztek kellenek, "sima" személyzetpolitika és egy maréknál több töltény. És szintén unalomig ismétlem: polgári szolgálat is ott van az érme másik oldalán, nem muszáj rambózni. Pár hónap minden ember életéből bele kell, hogy férjen a köz szolgálatáért. Ennek híján lesz igazán jó beleszarós-magyaros az egyén-nemzet viszonya végképp. Időtartam szempontjából meg 1 hónap szarra se elég, bevonulni se éri meg, nyugati tapasztalat szerint 3 a minimuma az összehangolt működés elsajátításának. Egy év persze szerintem is sok, az már speciális fegyvernemi továbbképzésnél (tüzér stb.) releváns.

Bemmbemm · http://nemzeti-radikal.blog.hu/ 2010.05.31. 23:06:32

Nem akarok belemenni nagyon:

Nálunk fejlettebb és nagyobb országokban (pl USA) kezdenek rájönni, hogy NEM tartható fenn a professzionális hadsereg. Ott mesterségesen tartják fenn, bizonyos területeken ellehetetlenítik az emberek munkáját, kénytelenek jelentkezni.

Sorozás, kiképzés, hadgyakorlatok KELLENEK. Az az egy év semmi. Ne a közelmúltban kutakodjatok, az vicc volt, nem katonaság.

Svájci minta szerkezetileg követendő. Bár területi adottságaink homlokegyenest ellenkezőek, meg kell szervezni, hogy egy minimum 1-1,5 milliós hadsereg órák alatt fel tudjon állni védekezésre (NEM TÁMADÁSRA). Nagyon nem mindegy.

Gyalogság nélkül SOHA nem volt és nem is LESZ ütőképes haderő. MINDEN fegyvernemnek szüksége van a gyalogságra. A páncélosoknak, a tüzérségnek, a légierőnek, MINDENNEK.

Felejtsétek el ezt a kicsi profi haderő maszlagot. Ilyen NINCS. Az egyesült államok hadseregének csak elenyésző része jól képzett profi százalékos arányban.
Nem kommandós egységeknek kell megvédenie az országot. Az olyan típusú egységek NEM arra vannak kitalálva, hanem speciális, célzott feladatokra.

HSL-el egyetértek. Hamar elpicsázhatnak minket a sok síkság miatt, de a nagyvárosokban hónapokig kitarthatunk. Ha ez sok helyen sikerül, akkor megvédhetjük magunkat (utánpótlásvonalak szabotálása stb).

Hölgyek-urak! A Fidesz nagy hirtelenjében megszavazta a kettős állampolgárság törvényét. Örülök neki. De annak nem, hogy sok izraeli is örül. Nem ütötték meg a mai nap eseményei az ingerküszöbötöket? Izrael körül szorul a hurok, az arabok vérszemet fognak kapni, Törökország is. Lehet hülyézni, de lassan kiderül, hogy miért is kellett a Magyar Honvédséget polgárőrség szintre leamortizálni.

Szopni fogunk barátaim, nem kicsit, nagyon! és pillanatnyilag semmit nem tehetünk ellene.

@Mj: "éppen a legproduktívabb korban vegyenek el a srácoktól fél éveket."-a sok kis puhapöcsnek nagyon is jót tenne egy kis katonásdi. Sokan évekig lébecolnak a felsőoktatásban is. Az nem haszontalan sok esetben? Semmit nem vesz el az ember életéből 1 év. Semmit. Az előző kormányok ezerszer több lehetőséget vettek el előlünk, a generációnk elől. Nem egy évet!

@mefisto: "Fizikai felkészítés középsuliban, alap gyakorlati ismeretek max két hétben - ennyi."

Azért ezt remélem poénkodásból írtad. Hogyne, 2 hét gyakorlattal megvédik az országot? Kapálni nem tanulnának meg ennyi idő alatt. Csak az alapkiképzés 3 hónap általában.

És még valami: ha nálunk háború lesz, akkor máshol is, és ezt vegyétek biztosra. Nem fog itt segíteni: sem a NATO, sem az ENSZ, sem az EU. Mindenkinek meglesz a maga baja. És ez így van rendjén. Magunkat kell megvédeni, mert ha nem, eltaposnak mint egy bogarat. Úgyhogy a diplomáciai maszlagot is el lehet felejteni. Nem lesz diplomácia.

Bemmbemm · http://nemzeti-radikal.blog.hu/ 2010.05.31. 23:15:18

@jaegtoer: "Védje az, akinek van mit. A mezei "Senki" mit védjen, a rá jutó államadósságot, az előre ellopott nyugdíjalapját?"

A hazáját. Ha jelent neki valamit. Nekem sincs nagy vagyonom, de azért megdolgoztam/dolgoztunk. Én kész lennék harcba menni, akár az első sorban is. És nem a milliárdos rétegért vagy a senkiházi politikusokért, hanem a becsületemért. Ha esetleg túlélném, akkor büszkén nézhessek az utódaim szemébe, nem pedig gyáva senkiként. Ez a nemzet sokszor megmutatta a nagyszerűségét nehéz időkben. Most sem lenne másként: a nagypofájú emberek mögül rengeteg szürke, csendes kis ember lépne elő, akikre büszkék lehetnénk. Hidd el így van.

"Sehonnai bitang ember..."

Most béke van ezt ne felejtsd el. Háborúban megváltozik a társadalom és felértékelődnek a most semmibe vett értékek.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.05.31. 23:34:39

@Herr SturmLiberator:

De miért kellene egyszeri időtartamra korlátozni? Abszolút nem értek hozzá, úgyhogy ez csak a "beleugatás" szintje, de én a rendszeres, rövidtávú behívás híve lennék. Amikre nem reagálok, azokkal értelemszerűen egyetértek.:P

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.05.31. 23:47:35

@Bemmbemm:

"Nem ütötték meg a mai nap eseményei az ingerküszöbötöket?"

De, van is róla poszt a blogomban, csak a társszerzőm hamarabb ragadott billentyűzetet.:)

"a sok kis puhapöcsnek nagyon is jót tenne egy kis katonásdi."

Én nem puhapöcsökről beszéltem, hanem azokról, akik sorköteles koruk óta dolgoznak.
Amúgy meg nosza, játsszanak katonásdit, tanuljanak hazaszeretetet, áldozatkészséget, alázatot, becsületet, erősödjenek meg, legyen tartásuk, tudják mi az, hogy közösség, satöbbi, ha eddig nem sikerült, csak ezt mondjuk miért kell egyszer az életben 1 év alatt letudni? Az alatt akár az egész addigi munkájuk kárba veszhet - igen, vannak olyan hasznos foglalkozások, ahol 1 év kiesés egyenlő a halállal -, viszont évente 2-3 hosszú hétvégébe nem halnak bele, és folytathatják tovább ott, ahol elkezdték anélkül, hogy bárkinek is kára származna belőle.

"Sokan évekig lébecolnak a felsőoktatásban is."

Sokan az egész életüket végiglébecolják. Meg van, aki katona létére lébecol évtizedekig. Az apám és a bátyám is lébecolni kényszerült a katonaság alatt, utóbbinak kb. annyi volt a dolga a seregben, hogy minden futóversenyt megnyerjen, mert az ország legjobb tájfutói közé tartozott. Miért legyen hát érv a folyamatos egy év a rendszeres kiképzéssel szemben?

"Az nem haszontalan sok esetben? Semmit nem vesz el az ember életéből 1 év. Semmit."

Neked nem vett el, örülj neki. Van, akinek viszont az egész munkája elszállna 1 év - egyelőre - bohóckodás miatt.

"Az előző kormányok ezerszer több lehetőséget vettek el előlünk, a generációnk elől. Nem egy évet!"

Ezt ugye te sem tartod többnek demagógiánál?

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.05.31. 23:49:37

@Bemmbemm:

"ha nálunk háború lesz, akkor máshol is, és ezt vegyétek biztosra. Nem fog itt segíteni: sem a NATO, sem az ENSZ, sem az EU. Mindenkinek meglesz a maga baja. És ez így van rendjén. Magunkat kell megvédeni, mert ha nem, eltaposnak mint egy bogarat. Úgyhogy a diplomáciai maszlagot is el lehet felejteni. Nem lesz diplomácia."

A háború is diplomácia, csak más eszközökkel. Ezek a feltételezések ráadásul olyan meredekek, hogy még cáfolni se lenne értelme.

molaris 2010.06.01. 05:06:11

@Mj:
Amikor kint voltam Zurichben a barátoméknál, hülyét kaptam amikor a géppisztoly kiesett a szekrényből. Akkor mondták el, hogy milyen a rendszer. Logikus és olcsó!!

molaris 2010.06.01. 05:11:06

Ps.: J.I. Juli- elképzeltem!! XD

ArmaGeddon Bácsi · http://ordoguzo.blogspot.com/ 2010.06.01. 11:17:10

Csak abban próbálok reménykedni, hogy az eleve OV terve (ha eltekintek a betelepítési törvény miatti gyanakvásomtól), hogy látszatra tett meg egy senkit miniszternek, és látszatra az a miniszter fő feladata, hogy felszámolja a korrupciót.
Valójában (a vágyálom szerint) a tárcát és a honvédelem nem látványos, de belül hatékony újjászervezését Simicskó irányjtja majd, a feltűnés kerülésével.
Lenne benne logika, de ehhez egy hazafias kormány kellene. Ha olyanunk van, még megvalósulhat e vágyálom. Ha a betelepülőknek dolgozik, az más.

ArmaGeddon Bácsi · http://ordoguzo.blogspot.com/ 2010.06.01. 12:44:00

@Mj:

Antilogika, Bemmbemmnek van igaza. A jelen világrend fennmaradása esetén térségünkben háborúval számolni értelmetlen, tehát ekkor maradhatnánk véderő nélkül. KIZÁRÓLAG globális felfordulás, az EU és a NATO széthullása esetén merül fel, hogy szomszédainkkal fegyveres konfliktusba keveredünk. De akkor akkora felfordulás lesz (és ez nagyon esélyes!), hogy a csúcstechnológia helyett kézifegyverekben kell gondolkodni és inkább bandaharcban, mint regulásis seregekben. (mivel, ha széthullanak a nemzetközi szervezetek, akkor az államok is eléggé)
Egy köztes helyzetben viszont van a diplomáciának szerepe. Pl. a mostani izraeli-török konfliktus is eszkalációesélyes, sajnos talán épp ez a háttérhatalmak célja, talán eljött a harmadik világháború ideje. Ferenc Ferdinánd lelövése is egy banális apróság volt.
Na, ez esetben már nem készülünk fel sokra...

Bemmbemm · http://nemzeti-radikal.blog.hu/ 2010.06.01. 16:30:42

@Mj: Remélem nem gondolod komolyan, hogy néhány "hosszú hétvége" alatt ki lehet képezni egy haderőt.
Ilyen ökörségeket ne hangoztassatok szerintem, erre kár az időt fecsérelni.

Mit vesz el egy fiatal életéből az egy év? Áruld már el? Nincs család, éppen csak nekikezdene a munkának, egy normális világban a katonaság után ezer helyen helyezkedhetne el. Persze lehet a KARRIERRŐL is beszélni, mindenkinek ez a fontos manapság. Nekem éppenséggel nem, mert semmit sem jelent.

Isten, Haza, Család!

"Ezek a feltételezések ráadásul olyan meredekek, hogy még cáfolni se lenne értelme. "

Majd ha idős történelemtanár leszel, esetleg még tanítasz is majd az elkövetkezendő háborúkról. Túl cukormázas szemmel nézed a mai világrendszert.
Sajnos minden feltétele megvan egy új nagy háborúnak. Ez van, mi sokat nem tehetünk ellene, túl kell élnünk.

@ArmaGeddon Bácsi: Nem véletlenül foglalkoznak nyugaton évek óta a túlduzzasztott védelmi cégek (magánhadseregek) problémájával. Több százezer jól képzett, fizetett, modern fegyverekkel felszerelt zsoldos áll magánemberek szolgálatában. Akkor döntenek meg egy kormányt, amikor akarnak, főleg háborúban.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.06.01. 17:37:34

@molaris:

Csak sajnos nálunk nem működne rendeltetésszerűen.:(

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.06.01. 17:43:26

@molaris:

Azért egyelőre maradok a fakultatív és autodidakta önvédelemnél.;-)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.06.01. 18:06:39

@ArmaGeddon Bácsi:

"Antilogika, Bemmbemmnek van igaza. A jelen világrend fennmaradása esetén térségünkben háborúval számolni értelmetlen, tehát ekkor maradhatnánk véderő nélkül.
KIZÁRÓLAG globális felfordulás, az EU és a NATO széthullása esetén merül fel, hogy szomszédainkkal fegyveres konfliktusba keveredünk.
De akkor akkora felfordulás lesz (és ez nagyon esélyes!),"

Egyelőre leszögezhetjük, hogy egyetlen szövetségi rendszer sem tart örökké. De hogy az abszolút stabil NATO mikor bomlik föl, annak a megmondásához Kasszandrának kell lenni. Nyugodtan végigelemezhetjük a logikámat, de én elsősorban abból indultam ki, hogy ma a diplomácia irányít, és ez a biztos. Ennek fényében én pont azt nem tartom logikusnak, hogy mostanában esélyes legyen a NATO összeomlása.

"hogy a csúcstechnológia helyett kézifegyverekben kell gondolkodni és inkább bandaharcban, mint regulásis seregekben. (mivel, ha széthullanak a nemzetközi szervezetek, akkor az államok is eléggé)"

Egy állam széthullása alatt te mire gondolsz pontosan?

"Egy köztes helyzetben viszont van a diplomáciának szerepe."

Minden helyzet előidézésében van szerepe a diplomáciának. Az egész kommentem pont arról szólt, hogy egyelőre a diplomácia az úr. Majd valamikor, és fogalmunk sincs, hogy pontosan mikor, felbomolhat a NATO, és nyilvánvalóan arra a helyzetre is felkészültnek kell lennünk. Tehát ebben nyugodtan egyetérthetünk. Viszont azonnal rémeket látni egy közép-európai gerillaháborúról szerintem egyáltalán nem logikus gondolat.

"Pl. a mostani izraeli-török konfliktus is eszkalációesélyes, sajnos talán épp ez a háttérhatalmak célja, talán eljött a harmadik világháború ideje."

Vagy talán inkább mégsem. Nem hiszem, hogy pont ez az idióta és felháborító izraeli terrortámadás robbantana ki egy újabb világháborút, ennyi erővel a két Korea konfliktusának kiéleződése is vezethetne ehhez.

"Ferenc Ferdinánd lelövése is egy banális apróság volt."

Na és? 1914 júniusában azt hitték, hogy őszre eljutnak Párizsig, és fogalmuk sem volt, hogy ebből "nagy háború", aztán "világháború", végül pedig I. világháború lesz. 2001. szeptember 11. nem volt éppen apróság, mégsem robbantott ki világháborút. 1945 után a világ irányító hatalmai bizony háromszor is megfontolják, hogy elinduljanak-e egyáltalán egy világháborúhoz vezető úton. 1914-gyel összehasonlítani a mi világunkat tehát egyszerűen minden alap nélküli, hiszen teljesen máshogy működik mind a diplomácia, mind a háborús versengés, mind a piacszerzési politika.

"Na, ez esetben már nem készülünk fel sokra..."

Ezt nem értem.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.06.01. 18:22:56

@Bemmbemm:

"Remélem nem gondolod komolyan, hogy néhány "hosszú hétvége" alatt ki lehet képezni egy haderőt.
Ilyen ökörségeket ne hangoztassatok szerintem, erre kár az időt fecsérelni."

Ilyen hozzáállással szerintem csak elbeszélni fogunk egymás mellett.:-/ Én azt mondom, hogy minden sorköteles korú férfi áldozzon minden évben két vagy három rövidebb időszakot, akár hetet is erre. És akkor a tudás valóban rögzülni is fog, nem jönnek ki a gyakorlatból, de még társadalmi hasznosságuk (értsd: munka) vagy az adóbefizetésük rovására sem fog menni a dolog.

"Mit vesz el egy fiatal életéből az egy év? Áruld már el?"

Ki mondta, hogy pályakezdő fiatalokról beszélek? Sorköteles korúakat említettem, ami hatalmas különbség. Volt, akit annak idején az esküvője után egy nappal hívtak be, szerinted ez is normális dolog?

"Nincs család, éppen csak nekikezdene a munkának, egy normális világban a katonaság után ezer helyen helyezkedhetne el. Persze lehet a KARRIERRŐL is beszélni, mindenkinek ez a fontos manapság. Nekem éppenséggel nem, mert semmit sem jelent."

Nem te beszéltél arról, hogy fontos lenne ellátni a társadalmilag hasznos munkákat?

"Isten, Haza, Család!"

Istent, a Hazát és a családodat is hasznos hivatással szolgálhatod, tehát igenis fontos, hogy az Istentől kapott tálentumaiddal úgy élj, ahogy azt Isten várja tőled.

"Majd ha idős történelemtanár leszel, esetleg még tanítasz is majd az elkövetkezendő háborúkról."

Háborúk tömegei zajlanak ma is a világban, és sohasem lesz világbéke, baromság is lenne szerintem. Azonban nem vagyok hajlandó állandóan attól rettegni, hogy jaj, a háttérhatalmak majd jól kiirtanak minket egy világháborúban, netán küszöbön állna egy kárpát-medencei háború. Föl kell készülni minden eshetőségre úgy, ahogy erőnkből telik, de abszolút nincs kedvem fölülni a kuruc.info színezetű riogatásnak.

"Túl cukormázas szemmel nézed a mai világrendszert."

Szerintem pedig még mindig reális, hogy a világ egyik legbiztonságosabb helyén élünk. Az pedig abszolút a ködös jövőbe vész, hogy egyáltalán van-e esély ennek a biztonságos szegletnek a megtámadására.

"Sajnos minden feltétele megvan egy új nagy háborúnak. Ez van, mi sokat nem tehetünk ellene, túl kell élnünk."

Minden feltételünk megvan ahhoz, hogy ne robbantsunk ki nagy háborút, és abszolút reális, hogy mostanában nem is lesz ilyen, mert iszonyatosan nagy ára lenne. Egy világrendszer egyébként is számtalan békés módon tud átalakulni. Vagy talán a feudalizmusból a kapitalizmusba való átfordulás nagy világégéssel járt volna?

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.06.01. 18:25:46

@ArmaGeddon Bácsi:

Elnézést, de pontosan mi az a betelepítési törvény?:-S Amúgy a szakállamtitkártól lefele kell elvárni a szakmaiságot, a többi csak politikus, aki a "világnézetet" határozza meg.

tudi 2010.06.01. 18:48:29

@Mj: "Én azt mondom, hogy minden sorköteles korú férfi áldozzon minden évben két vagy három rövidebb időszakot, akár hetet is erre. És akkor a tudás valóban rögzülni is fog, nem jönnek ki a gyakorlatból" Ez végülis nekem is tetszik és nem is rossz.@Bemmbemm: A svájci rendszer is erre a "hétvégi katonaságra" épül, bár szerintem szükség van emellett még egy jó 10-15 ezer fő professzionális katonára+ állapítsák meg meddig tartalékos valaki és utána csatlakozhat/meghívhatják a Nemzeti Gárdába/Honi Gárdába.

jaegtoer 2010.06.01. 19:23:54

@Bemmbemm:
"__A hazáját. Ha jelent neki valamit. (...) Háborúban megváltozik a társadalom és felértékelődnek a most semmibe vett értékek. __"

Kedves Bemmbemm!

Nem becsülöm túl az értékek vonzerejét. Alul sem.
Magam részéről nem hagynám (ha módomban állna), hogy jóravaló fiatalok legyilkoltassák magukat egy olyan elitért, amelyik 65 éve folyamatosan elárulja őket, eladta az országukat, eladta a jövőjüket, és ellehetetlenítette a jelent.
Mert az igaz, hogy hittel harcol a katona, de az elit húz belőle hasznot. A katona szerencsés esetben túlél. de semmi több.
Ne felejtsük, az önálló gondolkodásra képes és alkalmas polgárok tömege jelenlegi elitünknek (és az EU-nagyhatalmaknak) zavaró tényező. Egy háború ezt a kellemetlen tényezőt kiküszöbölné.
____________________________________
Nem értek a harcászathoz, de egyet azért tudok, a fizikai erőt (gyalogság) mindig akkor alkalmazzák, amikor nem áll rendelkezésre az adott cél eléréséhez szükséges magas színvonalú technika.
Nem kell elszórni a zsét, akkor lesz technika és modern technológia.

Gondolkodjunk tovább....

Talán Ausztria, Szlovénia, Horvátország nem akarja annektálni Magyarországot.

Vegyük figyelembe a magyar népesség harcképes lakosságát, és összetételét.
Vegyük figyelembe Szerbia, Románia, Ukrajna, Szlovákia népességét és harcképességét, valamint a harci szellemét.
Vegyük figyelembe, egyidejűleg hány frontvonalon kellene helytállni?
Vegyük figyelembe az uniós nagyhatalmak Magyarország melletti határozott kiállását bármely kérdésben.

Olyan technika és stratégia kell tehát, amellyel képesek lennénk stratégiai ellencsapásra az agresszor ország(ok) hátországában stratégiai célpontokra.

Figyelembe kell vennünk azt, Magyarország 30 perc alatt megbénítható.

Százhalombatta, Paks jól irányzott felhősítése tartósan elrendezné Mo. bármiféle jövőképét hosszú időre.

Azt szeretném eldadogni, hogy a védelmi kérdésre valami egészen újszerű választ kell kitalálni. A hagyományosból a lehetséges ellenfeleink teljesen offék.

Szerintem egyelőre tanuljunk, okosodjunk, sokasodjunk, és ne szórjuk a zsét szirre-szarra. Pláne nem a nyomor bővített újratermelésére. (van némi adósság is, amit rendezni kell) Aztán meglátjuk.
_____________________________

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.06.01. 23:38:58

@Mj:

"De miért kellene egyszeri időtartamra korlátozni? "

Ezt egy szóval se mondom, én az alapkiképzés tekintetében mondom, hogy kb 3 hónap alatt fölösleges vacakolni. Meg kell adni az alapokat, hogy legyen mit ismételni. Spéci ismereteknél (járművek, nehézfegyver, rakéta stb) meg 6 hónap a minimum. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy más évszakok más felszerelést és taktikát követelnek amit el kell sajátítani... Meg ismétlem: az összehangolt cselekvés elsajátítása miatt lesz sereg az ami. Ez nem sima lövész-sportklub, ahol elég tudni puffantani a mordállyal.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.06.02. 00:23:08

@Herr SturmLiberator:

Nem értek a katonai alapkiképzés objektíve szükséges időtartamának a megállapításához, azonban nem hiszem, hogy a folyamatos, ámde egyszeri 3 hónap ne lenne kiváltható mondjuk évi 2-3 héttel. Nem értek hozzá, ezért csak kisujjamból szopott analógia, de én sem folyamatos 3 hónap alatt tanultam meg lovagolni, hanem éveken keresztül jártam hétvégente edzeni. Keményen és alázattal.

Bemmbemm · http://nemzeti-radikal.blog.hu/ 2010.06.02. 13:34:22

Továbbra sem értitek, hogy a néhány hét kiképzés NEM kiképzés.

Ha már Svájcot emlegetitek. A legénységi állomány alapkiképzése minimum 260 nap ezen felül 32 éves koráig évente 3-4 hét gyakorlat. Na az ér valamit, de ti továbbra is 2-3 hetes nyaralásokról beszéltek.

@Mj: a sorköteles kor18-20 év volt mindig. Pályakezdő időszak, akárhonnan is nézed. Sokan az egyetem, főiskola ELŐTT átesnének a katonaságon. Lehet nem is ártana nekik.
De tényleg felesleges vitatkoznunk. Ahogy HSL nagyon helyesen mondta: ez nem egy lövészklub.

@jaegtoer:
"Nem értek a harcászathoz, de egyet azért tudok, a fizikai erőt (gyalogság) mindig akkor alkalmazzák, amikor nem áll rendelkezésre az adott cél eléréséhez szükséges magas színvonalú technika. "

Bocs, de ez butaság. Minden harci feladathoz szükség van gyalogságra. Akár védekező, akár támadó. Az Egyesült Államoknak van a világ legmodernebb hadserege és mégis százezrek kellenek ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak a gyarmati háborúikban. Afganisztánban mai napig tízezrekkel erősítik a létszámot és vesztésre állnak ennek ellenére is. Irakban sem jobb a helyzet. Valamint elképzelésünk sincs, hogy milyen fegyvereik vannak, amiket nem tárnak nyilvánosság elé, mégis KELL nekik a milliós haderő és a több milliós tartalék!

Amúgy a mai technikával már teljesen mindegy, hogy milyenek a domborzati viszonyok. Nincsenek több ezres menetoszlopok háborúban, helikopterekkel megy az utánpótlás és a haderő mozgatása, még a harckocsikat is elcipelik bárhová. DE: ha a stratégiai pontokat meg tudja tartani a hadsereg, akkor teljesen lényegtelen, hogy az ország 80%-át lerohanják, önmagában semmit sem jelent. Vietnamot, Koreát is lerohanták, mégis mindkét háborút elveszítették az Amcsik.

Sokan nem foglalkoznak vele, de az elmúlt évtizedekben olyan nagy teljesítményű bombákat is gyártanak, amik kiütnek robbanáskor minden elektromos kütyüt, ergo: a technikával jó alaposan kitörölhetik az alfelüket, maradnak a kézifegyverek. Attól, hogy fejlődik a haditechnika, fejlődik az "ellenszer" is.

Mint mondtam: a gyalogságra MINDIG szükség lesz. A hadsereg feladata, hogy jól képzett tartalékosok legyenek, ne csak ágyútöltelékek.

Az a probléma, hogy ti éppen a rossz oldaláról vizsgáljátok a kérdést:

Nem attól lesznek a kiskatonák ágyútöltelékek, ha besorozzák őket, hanem akkor, ha krízisben pár hetes szutyok kiképzéssel harcba küldik őket. Ti ezt a nézetet támogatjátok sokan és ez nem helyes.

Si vis pacem, para bellum.

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2010.06.02. 14:18:32

@Mj: Ezt az 1-2hetes cuccot tényleg nem értem, hogy gondoltad? Mi kiképzésről vitatkozunk, nem nyári táborról.

Én fél évet tartanék jónak. (Megjegyzem Izraelben 3 éves a sorkatonaság, ennek ellenére a Nyugat legjobb mérnökeit, orvosait ők adják, vagyis a karriert nem töri ketté.)

@Bemmbemm: Egyetértek.

jaegtoer 2010.06.02. 20:27:52

@Bemmbemm:

A butaságomat elismerem, tovább megyek háborúellenes vagyok, de nem feltétel nélkül pacifista.

Azonban ellentmondást vélek felfedezni abban, hogy a milliós lélekszámú gyalogságból építkezni tudó haderő sem képes legyűrni - a hozzá képest "csöppnyi" létszámú- gerilla taktikával harcoló ellenállókat.

Persze azt azért nem állítom, hogy egyáltalán nem kellenek a gyalogosan megoldható harcászati műveletekhez megfelelő létszámú csapatok, de azt igen, hogy ezek mögött olyan helikopter flotta álljon, hogy szükség esetén mindenki mobilizálható, ezáltal bárhol bevethető legyen. Ne csak teherautóval zötykölődjenek erre arra, és menet közben szétlőjék a seggüket - a levegőből.

Nem csak megértem, el is fogadom az általad mondottakat, én csak azért kardoskodom a technika prioritása mellett, mert azt látom, tapasztalom 30 éve, hogy a technika hiányát emberi erővel, munkával pótolják, pedig háborúban az emberi élet a legdrágább mert pótolhatatlan, különösen a magyar viszonyok között. Mitől változna ez meg?
(az olcsó sorkötelesért közvetlenül külön nem kell fizetni, csak etetni, de ha egy nap kimarad, az se baj, majd kap holnap, ellenben a technikai eszközöknek hiába mondják, hogy majd holnap kapsz áramot/benzint most nincs, de azért működj még holnapig kérlek. Mert valami fac ellopta a benzint, vagy a generátort).

A kiképzésről. Egyetértek. Erőnlét, helyzetfelismerés, döntésképesség, rutin stb. Ez egy szakma. Nem szokványos, de szakma/hivatás. Amatőr vs. profi, azaz hivatásos. A hivatásos lehet-e olyan elkötelezett, mint egy önkéntes hadba vonuló? Nem egyszerű dolgok ezek...

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.06.02. 22:27:43

@Bemmbemm:

"Továbbra sem értitek, hogy a néhány hét kiképzés NEM kiképzés."

Szerintem nem az időintervallumok nagyságán, hanem az összidőtartamon múlik. Bármely sportban vagy fizikai tevékenységben eredményesebb vagy, ha egész aktív életedben rendszeresen gyakorlod, mintha 18 éves korodban mondjuk fél évig kell valamilyen szinten foglalkoznod vele egyszer, aztán az egészet hagyod a sunyiba, hiszen úgysem hívnak be megint.

"Ha már Svájcot emlegetitek. A legénységi állomány alapkiképzése minimum 260 nap ezen felül 32 éves koráig évente 3-4 hét gyakorlat. Na az ér valamit, de ti továbbra is 2-3 hetes nyaralásokról beszéltek."

Még mindig nem értettél meg. De föntebb még egyszer megpróbáltam elmagyarázni, hogy melyik változatot tartom hatékonyabbnak.

"a sorköteles kor18-20 év volt mindig. Pályakezdő időszak, akárhonnan is nézed. Sokan az egyetem, főiskola ELŐTT átesnének a katonaságon. Lehet nem is ártana nekik."

A mostani állapotokat tekintve nem hiszem, hogy túl sok srácnak használna. Egyébként 18 éves korTÓL volt szokás behívni, de ha valakit szivatni akartak, akkor behívták például 25 évesen.

"De tényleg felesleges vitatkoznunk. Ahogy HSL nagyon helyesen mondta: ez nem egy lövészklub."

Pontosan, én is azt akarom, hogy a lehető leghatékonyabb legyen a kiképzés. Éppen az eddigi sorkatonaság szólt arról, hogy hogyan tölts el egy évet úgy az életedből, hogy a lehető legkevesebb értelme és haszna legyen.

Bemmbemm · http://nemzeti-radikal.blog.hu/ 2010.06.02. 22:29:40

@jaegtoer: "háborúellenes vagyok, de nem feltétel nélkül pacifista."

Aki szereti a háborúkat az idióta. Én sem szeretem, de vannak olyan helyzetek, amikor szükségesek. Vannak emberek, akik fegyver és erőszakellenesek és ezt lépten-nyomon hangoztatják. Addig tehetik meg, amíg agyon nem lövik egy rablás közben stb. Szép dolog erről beszélni, csak nincs értelme. Háború van, volt és lesz, amíg legalább 2 ember él a Földön. Erről beszélni is kár.

"Azonban ellentmondást vélek felfedezni abban, hogy a milliós lélekszámú gyalogságból építkezni tudó haderő sem képes legyűrni - a hozzá képest "csöppnyi" létszámú- gerilla taktikával harcoló ellenállókat."

Nincs ellentmondás. 4-5 ország kivételével az USA hadserege akkor és úgy semmisítene meg bármilyen országok, amikor és ahogyan ő akarja.
Ma, bár ezt hivatalosan nem ismeri el senki, de a 2 osztályos parasztgyerek is látja: gyarmatosítás folyik.
Az információ korszakában élünk, amikor egy levél nem maradhat titokban, nemhogy egy nemzet kifosztása.
Irakban rengeteg a kőolaj, Afganisztánban az ópium (világelső ópiumtermelő ország). Amerikai üzleti köröknek érdeke a javak lefölözése. Azt a 2 háborút csak a hülyék szerint indították a terroristák ellen, ott üzlet folyik és egy látszat-állóháború. Ha béke lenne, akkor nem lehetne üzletelni. Ennyi. Néhány hét alatt porig bombázhatnák a két országot, de a látszat miatt sem tehetik (mert elviekben békehozók, nem agresszorok), valamint megsemmisítenék azt is, amiért odamentek.
Az USA-nak érdeke, hogy minél később legyen béke.

"szükség esetén mindenki mobilizálható, ezáltal bárhol bevethető legyen."

Ilyen nincs. Ilyen hadsereg NEM LÉTEZIK. A helikopteres csapatmozgatás elsősorban támadó taktikához kötődik. Az USA hadseregnek csak egy kis %-a van pl erre kiképezve. A hadsereg (ami nem egyenlő a tengerészgyalogsággal), a Nemzeti Gárda pl szárazföldi haderő. A tengerészgyalogság, a Rangerek, a Delta Force stb szállítását oldják meg csapatszállító helikopterekkel, de egy USA elleni támadás során nem a helikoptereké lenne a főszerep. Eleve több százezres haderő mozgatása lehetetlen így.
A helikopterek használatához pedig szükség van a biztonságos légtérre. Ha nincs megfelelő légvédelem, légi-támogatás, fel sem szállhatnak. A légvédelem kiszolgálásához és őrzéséhez pedig elengedhetetlen a nagyszámú gyalogság.

A sorkötelességnél ne az utóbbi 2-3 évtized mintájából indulj ki. Az valóban értelmetlen, hasztalan és felesleges volt, bár ha megnézzük a Kisváros című sorozatot, azért észrevehetjük, hogy volt még a '90-es évek elején is olyan hadseregünk, ahonnan egy kis sorozathoz simán kölcsön tudtak adni pár tucat harckocsit vagy 5-6 MI-24 es vadászhelikoptert. Ez azért nem mindegy.

"az olcsó sorkötelesért közvetlenül külön nem kell fizetni, csak etetni, de ha egy nap kimarad, az se baj, majd kap holnap, ellenben a technikai eszközöknek hiába mondják, hogy majd holnap kapsz áramot/benzint most nincs, de azért működj még holnapig kérlek. "

Az "olcsó sorkötelesnek" éppen ugyan olyan felszerelést kell biztosítani, mint a hivatásosnak. Ha a modern haderőnél akarunk maradni. Egy amerikai tengerészgyalogos felszerelése kb 1,5-2 millió forint. Csak a gépkarabély kb 1 milla.

Amúgy saját magadnak mondasz ellent. Egy hosszúra nyúló háborús helyzetben előfordulhat, hogy nincs utánpótlás (üzemanyag, alkatrész, lőszer). Innentől kezdve fel lehet dugni a technikai fejlettséget, de egy jól képzett gyalogos hetekig elvan körülzárva is.

"Nem szokványos, de szakma/hivatás. Amatőr vs. profi, azaz hivatásos."

Szakma, de akkor is szükség van a sorkötelezettségre, éppen azért mert kicsi az ország lakossága. Nincs miből válogatni. Ha csak 500 jelentkező lenne a hadseregbe, akkor legyen 500 fős hadseregünk? Ez nem így működik. Hozzáteszem (egy hivatásos katonától hallottam), a hivatásos katonák is hiányolják a sorkötelezetteket. Nagyon sok oka van ennek. Az milyen, hogy In-kal Security féle szarok őrzik a laktanyákat, bázisokat? Nem hogy nevetséges, de veszélyes is.

"A hivatásos lehet-e olyan elkötelezett, mint egy önkéntes hadba vonuló?"-egyrészt tök mindegy, hogy hogyan került oda, de ha a hazáját védelmezi, akkor nem lényeg, hogy hivatásos e vagy besorozott. Az egyéntől függ. Másrészt a kutyát sem érdekli. A hadsereg hál Istennek NEM demokrácia. Nagyon feszes parancsnoki lánc van és ha valaki kőkeményen ellentmond, akkor agyon is lőhetik adott helyzetben, nagyon helyesen. A háború ilyen "játék".

Írtál a gerilla taktikáról. Alkalmazható bizonyos helyzetekben és területeken. Magyarországon csak és kizárólag városi harcokban lehetséges. Vietnamban pl ott volt a bazinagy dzsungel, amit ki is használt a Vietkong. Azzal nem tudtak mit kezdeni, de erre alapozni nem lehet egy európai ország hadseregének a taktikáját.

Bemmbemm · http://nemzeti-radikal.blog.hu/ 2010.06.02. 22:33:14

@Mj: De ki állította egy percig is, hogy az elmúlt évtizedek sorkatonaságának volt értelme?!

ÉN NEM!

Attól, hogy szarul csinálták sokáig, még nem hülyeség a sorkatonaság és értelmesen is el lehet tölteni egy évet simán. Amúgy a nagy sírás-ríváshoz hozzátenném, hogy pl nagyapám az '50 -es években 3 évig volt katona és 1(!) év után mehetett először haza. Na az kemény volt! Az utolsó 10 év NEM!

Bemmbemm · http://nemzeti-radikal.blog.hu/ 2010.06.02. 22:34:08

@Mj: "ha valakit szivatni akartak, akkor behívták például 25 évesen."

És még mindig a Magyar Népköztársaságban élünk kedves MJ?

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.06.02. 22:37:08

@TaTa86.:

Nem a karrier kettétöréséről van csak szó, hanem arról, hogy nálunk aránytalanul sok terhet viselnek éppen azok, akik a társadalom legaktívabb rétegét alkotják azért, mert hihetetlen mértékeket ölt a munkakerülés. Amíg ilyen a foglalkoztatottsági rendszerünk, addig pont arra lenne szükség, hogy a fiatalok 1 éveket se dobjanak ki az aktív korukból arra, hogy egy széteső honvédségben 9 lőszert ellőhessenek. És erre nem az a megoldás, hogy a láblógató srácokat besorozzuk, hogy aztán ugyanúgy még legalább 3 évig lebzseljenek a felsőoktatásban, mert a katonaságtól nem fognak hamarabb dolgozni.
Másrészt ki beszélt itt nyári táborról? A hatékonyság szerintem pont azon is múlik, hogy rá vagy-e szorítva, hogy egész aktív korodban rendszeresen gyakorolnod kelljen, amivel együtt a felkészültséged is egyre mélyül, vagy gyorsan letudsz mondjuk 6 hónapot, aztán soha többé még gondolni sem akarsz a katonaságra.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.06.02. 22:37:58

@Bemmbemm:

Ebből a szempontból igen. Vagy nem olvastad Simicskó nyilatkozatát a Honvédségről? Itt él velünk a Kádár-rendszer.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.06.02. 22:41:55

@Bemmbemm:

Ne szálljunk már bele a lóversenybe... Apai szépapám apja '48-as honvédszázados volt, egyik dédapám évekig a hatvani huszároknál szolgált, másik dédapám az orosz frontról vánszorgott valahogy haza 1918-ban, nagyanyám öccse hazajött a Don-kanyarból, átúszta a jeges Tiszát, majd belehalt a tüdőgyulladásba, nagyapám a szerbeknél kellett, hogy harcoljon délvidéki magyarként, apámnak meg a bátyámnak pedig már csak a bohóckodás jutott.

Bemmbemm · http://nemzeti-radikal.blog.hu/ 2010.06.02. 22:49:22

@Mj: Ki szállt bele versenybe? De látom, hogy veled beszélgetni is kár, mert mindent megmagyarázol. Csak én olyan ember vagyok, hogy nem hagyom magam, ha igazam van és elismerem, ha baromságokat beszélek, de nem szeretem a mindentudó embereket.

Lezártam a vitát.

jaegtoer 2010.06.03. 05:42:13

@Bemmbemm:

Kedves Bemmbemm!

Kanyarodjunk egy kicsit vissza a poszthoz.
Mefisto egy laikus számára is érthetően bemutatta a helyzetet, és azt követően tényszerűen összefoglalta hogy mi alkothatná -a tényekből kiindulva- az biztonságpolitikai koncepciót.
Egyetlen sorával sincs vitám, vagy ellen izé-mizém.

Az általad és mások pl. Tata, HSL által bejegyzett észrevételekkel szemben sem lehet megalapozott ellenérvem. (mivel e tárgyban alulképzett vagyok)
Mindig a háborúk okait és az azok után előállt helyzetet vizsgáltam, sosem magát a háborút, harcászatot, taktikát.

Én arra próbáltam, próbálom felhívni a figyelmet, talán nem a poszthoz méltó színvonalon és alapossággal, hogy az új biztonságpolitikának olyannak kell lenni, amelynek lényeges eleme az élettakarékos üzemmód. Ahol a "katonaság" nem fogyóeszköz. Ahol minden olyan technika, felszerelés, és vezetői szándék megvan ahhoz, ami lehetővé teszi a tényleg minimális emberi veszteséget.

Lehet azt mondani, hogy széplelkűsködök.
A II. vh-ban a II. magyar hadseregnek a stratégiai szerepe annyi volt (a német stratégia szerint), hogy puszta jelenlétével késleltesse a szovjet előretörést, ezáltal lehetővé tegye a németek rendezettebb visszavonulását.

Nos az ilyen emberáldozatok kalkulálását nem szeretném látni egy honvédelmi stratégiában. (igaz, ilyenre sem a posztban sem a hsz-ekben nem volt utalás, vagy hivatkozás, de én fontosnak tartottam, tartom kiemelni az emberáldozatok abszolút minimalizálását.

Miért?
Azért, mert az utóbbi 65 év a legékesebb bizonyítéka, hogy itt szarba sem veszik az egyszerű embereket.

Friss hír:

"A Borsod megyei Szendrőben mintegy háromszázan erősítik a gátakat, ahol egy négyszáz méteres részen már a töltésmagasításon átcsapott a folyó. A homokzsákokat csak messziről, a közútról tudják behordani az érintett területre, emiatt sokat kell gyalogolni a töltéskoronán, és az átázott felület nehezen járható. (MTI)"

Ennyit az emberi erő optimális felhasználásáról veszélyhelyzetben. Majd a barmok elhordják.

Íme, az ember a legolcsóbb gép.

mefisto · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.06.03. 13:47:31

"Kanyarodjunk egy kicsit vissza a poszthoz."

Stimmt. (Kicsit elmaradtam az elmúlt két napban, elnézést!)

Azt szerintem egyikünk sem tudja még közelítőleg se meghatározni, hogy mi lesz a következő 100 év történelme, és milyen katonai konfliktusokat fog ez hozni. Egy 1910-ben élő magyar sem tudná belőni 2010 Magyarországát - max azügyben lamentálna, hogy hogyan alakul a közjogi viszony Ausztriával, meg hogy dualizmus van-e vagy trializmus.

Az viszont nagyjából belőhető, hogy Magyarország védelmi képességét valahogy nem ártana erősíteni. NATO-kompatibilisen, de úgy, hogy önállóan is el tudjon boldogulni, ha szükséges. Az is tutira vehető, hogy a legnagyobbak elleni harcra még készülni sem érdemes, mert úgy sem lenne sanszunk, max egy gerillaháborúban.

Viszont nagyon nem vagyok Fukuyama híve, nem hiszem, hogy a történelem azon a vágányon halad tovább, amelyiken most halad. Ergo fel kell készülnünk a lehetőségre, hogy elméletileg katonai konfliktusunk lehet egy szomszédos vagy közeli országgal. Erre viszont 7 zászlóalj meg némi páncélos erő kurvára kevés.

Területvédelmi erő ügyben továbbra sem vagyok a hosszú kiképzés híve. A brit Home Guard kiképzés nélkül készült egy esetleges oroszlánfóka-szezonra. Oké, hogy soha nem kerültek szembe a huszonakárhanyadik német gyalogoshadosztállyal, tehát merő találgatás, hogy mennyit ér a rendszer. Amcsi Nemzetőrség dettó.

Az viszont tuti, hogy a gyalogsági harcban csak az számít, hogy ki mennyire lő pontosan, és kinek mennyire van helyismerete. Innentől fogva egy támadó erő számára már minden kiszámíthatatlan, ami nem látszik a Google Maps-en.

mefisto · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.06.03. 13:50:21

@ArmaGeddon Bácsi: "Csak abban próbálok reménykedni, hogy az eleve OV terve (ha eltekintek a betelepítési törvény miatti gyanakvásomtól),"

A "betelepítési törvény" ugye még véletlenül sem a kettős állampolgársági törvényt jelenti - mert ez a párhuzam nálam vastagon kimeríti a nemzetárulás tényállását!

Bemmbemm · http://nemzeti-radikal.blog.hu/ 2010.06.03. 15:31:20

@jaegtoer: Szerintem nem nagyon kanyarodtunk el a poszttól.
Ne keverjük ide a világháborút szerintem, mert valóban nem volt róla szó és azt a taktikát, amit akkor alkalmaztak mára már teljesen elavultnak tekinthetjük. Nem csak magyarok haltak meg feleslegesen, hatalmas méretekben. Felesleges a németeket is szidni, mert a hadvezetésük a saját elitosztagait és a Wehrmachtot is sok esetben a darálóba küldte feleslegesen. Sztálingrád 260 ezer német védőjéből 6 ezren tértek haza (igaz az emberséges, dicső vörös horda több mint 85 ezer hadifoglyot ölt meg). Zsukov, hogy gyorsabban érjen a szövetségeseknél Berlinbe, egy egész gyalogoshadosztályt zavart az aknamezőre, hogy takarítsák le az utat egy új módszerrel. Az USA a Japánok ellen több ezer katonát veszített egy-egy 5-6 km2-es szigeten, amíg Okinawára értek.
Felesleges kiemelni a Don-kanyart, mert az egész háború az emberek pusztulásáról szólt és minden nemzet hatalmas veszteségeket szenvedett. Ezért is rühellem, ha a zsidók ki akarják sajátítani a szenvedést.

Na de 100 szónak is 1 a vége: Fingóci a haderőnk. És nem elég a technika fejlesztése, a gyalogság létszámát is növelni kell, mert elégtelen a mostani. Ennek a legjobb módja pedig a sorozás. És nem utolsó sorban a legköltséghatékonyabb is, ami nem elhanyagolható tény.

@mefisto: Relatív, hogy mit jelent a hosszú kiképzési idő. Vannak dolgok, amikre RÁ KELL SZÁNI az időt, nincs mese. Képzetlen emberek kezébe pedig NEM LEHET fegyvert adni. Fegyver nélkül csatába menni olyan min f... nélkül b...ni.

"A "betelepítési törvény" ugye még véletlenül sem a kettős állampolgársági törvényt jelenti "

De biztos, hogy arra értette és egyetértek. Értsétek már meg, hogy ez a törvény jelen pillanatban egy állam polgárainak jelent nagy előnyt: Izraelnek.
Hagyd már ezt a "nemzetárulást", olyan mint amikor a Kurucok egyből zsidózzák azt, aki nem velük van.
Igen egyetértek a kettős állampolgárság intézményével, de éppenséggel ezt lehetne korlátozni a környező országokban élő magyarokra.

Nem kell a jövőbe látni, logikus események történnek a világban évek óta. Akik az izraeliek Magyarországon való terjeszkedéséről "vizionálnak" lassan összecsaphatják a kezüket, hogy igazuk volt.

A határon túli magyarokról meg annyit, hogy van egy szavazás a kurucon, ami elég érdekesen alakult. A 70%-ot sem éri el azoknak a száma, akik igényelni akarják az állampolgárságot. Több, mint 10%-át egyáltalán nem érdekli, a maradék meg fél az államtól.

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2010.06.03. 16:38:31

@Mj: Szerintem ez egy kicsit off. Bár megjegyzem, a katonaság munkahelyeket teremt, és nem csak álmunkahelyeket, úgyhogy a foglalkoztatáson segítene. Akár pont felszívhatná a láblógató réteget...

Egyetemi helyek nagy része jelenleg parasztvakításra vannak, semmi másra. Őszintén remélem, hogy lesz bátorsága ezen változtatni a fideszkormánynak. De ennek semmi köze a katonasághoz...

Nem hinném, hogy olyan hihetetlenül nagy teher lenne egy 6(-9-12) hónapos katonaság. Már csak azért sem mert bizony a mai Magyarországon elég sok helyen látom, hogy szükség lenne a jellemfejlesztő hatására.

(Azt is megjegyzem, hogy a 12. évfolyamot ugyanilyen alappal lehetne kritizálni. Nem vagyok biztos benne, hogy több értelme van, mint egy katonai kiképzésnek.)

Azt pedig már HSL is megemlítette, hogy a katonaságnak nem feltétlenül kell egy értelmetlen szarnak lennie. Lehet azt csinálni jól(, vagy legalábbis jobban) is.

@jaegtoer: "amelynek lényeges eleme az élettakarékos üzemmód. Ahol a "katonaság" nem fogyóeszköz."
Ez eddig rendben van, de eredetileg is arról volt szó, hogy nem lesz háború a közeljövőben.
A sorkatonaság mellett is legfőképpen két fő érvünk van:
-Aki békét akar, készüljön a háborúra.
-Jellemfejlesztő hatás.

Másrészt azt hiszem abban is egyetérthetünk, hogy a veszteségeket nem a sok kiképzett katona dobja meg, hanem a sok kiképzetlenül, vagy hiányosan kiképzett katona harcba küldése.

(ui: 1947-2010 békeidőben sokkal több embert vesztettünk, mint a két világháborúban, és a spanyolnáthában összesen. )

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2010.06.03. 22:50:30

Reflektálnék alles zusammen:

a) válasszuk külön a realitásokat az ideális tervektől

b) pénzszűke van, egy nagymértékű sorozás pedig nem olcsó a vonzatos költségek miatt: sok tízezer egyenruha, felszerelés, ellátás stb.

c) első lépésben ergo tegyük rendbe a meglévőt, kérjünk a nyugati "selejt fölöslegből" ingyen tüzérséget, lövészpáncélost, tankot ezekből nullán vagyunk és állig szereljük fel hazai/licensz gyártásból a gyalogságot, mely gyakoroljon is szép ütemesen. Belőlük lehetnek egy későbbi sorhadsereg (al)tisztjei tapasztalatuknál fogva.

d) Nemzeti Gárdát! Önkéntes kiegészítő sereg, mely katasztrófavédelemben is elöl járhat, rendvédelemre is kirendelhető. Jogállami keretek közt lényegében feleslegessé tenne a jelenlegi Gárdát, hisz annak a politikamentes állami konverziója lenne.

e) Később, ha előbbiek felálltak és az államkassza is engedi, igény szerint el lehet gondolkodni a sorkötelességen/polgári szolgálaton.

Mindezek mellett amúgy lehetne Mj felvetését egy kis módosítással, kiegészítő jelleggel alkalmazni:

Szervezzen a honvédség lövésztanfolyamokat! Minimális önköltséggel minden nagykorú állampolgár jelentkezhet honvéd fegyvereken való oktatásra. Ez önmagában persze nem azonos értékű a rendes képzéssel, de a semminél több és egy későbbi bevonulást egyszerűsít, hisz az alapfegyver ismeret már megvan.

És sokadszorra ismétlem: a sorkötelezettség polgári szolgálat is lehet. Sokféleképpen lehet szolgálni a hazát és bizony van ennek nevelő hatása.

jaegtoer 2010.06.04. 08:34:40

@Bemmbemm: @TaTa86.: @Herr SturmLiberator:

O.K. O.K.

Milyen lehet a jelenlegi hivatásos állomány? Milyen a vezérkar? Alkalmas?

Most elengednétek-e fiaitokat ilyen vezérlet alatt háborúba?

Nekem kettő van. És én azt mondom:-Nem.

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2010.06.04. 12:05:38

@jaegtoer: Hát jelenleg ott tartunk, hogy őrnagytól felfelé mindenkit elküldenék kapálni, és hívnék japán kiképzőtiszteket...
Az már a Dragon Ballban is működött.

Bemmbemm · http://nemzeti-radikal.blog.hu/ 2010.06.04. 12:40:57

@Herr SturmLiberator: Nagyrészt egyetértek. Annyit tennék hozzá, hogy manapság olyan téren is hülyeségeket csinálunk, ahol már szinte minden ország jól takarékoskodik.
Szinte minden országban saját fejlesztésű gépkarabélyokkal szerelik fel a hadsereget. A környezetünkben pl Horvátországban vagy Ausztriában. Sokkal olcsóbb és az utánpótlás is elégségesebb, mint drágán külföldről venni.

"Szervezzen a honvédség lövésztanfolyamokat! Minimális önköltséggel minden nagykorú állampolgár jelentkezhet honvéd fegyvereken való oktatásra"

Felesleges. Egyrészt gépkarabéllyal nem fognak civileket oktatni, márpedig sportlövő fegyverekkel nem lehet ezeknek a használatát megtanulni. Egy fegyver a katona része. Összeforr vele, ezen áll vagy bukik az élete. Az utolsó csavarig ismernie kell, akár éles szituációban is képesnek kell lennie a javítására, tisztítására. Fél perc alatt szét kell tudnia szedni. Ezt bohócképzőben CIVILEKNEK NEM LEHET megtanítani.
Valamint a lövészet egy dolog. Ezen felül rengeteg alapfokú hadászati ismeretre van szükség. Minimális taktikákat az egyszerű közkatonának is ismernie kell, meg kell tanulnia akár hetekig a semmiből enni és inni, erőnlét kell, ismerni kell a megfelelő álcázási technikákat stb stb stb. Amerikában a Nemzeti Gárda is komoly kiképzésen esik át és tartalékban van békeidőben, de nem egyszerű civileknek adnak a kezébe fegyvert.

A katonaságról még annyit: nevetséges, hogy a mai naptól kezdve kezdtek kivezényelni pár száz honvédet a gátakra. Nekik kellene már az elejétől fogva ezrével ott lenniük a műszaki egységekkel.

@jaegtoer: "Milyen lehet a jelenlegi hivatásos állomány?" Alkalmasak és a saját bevallásuk szerint is nevetségesen kevesen vannak. Egyszerűen képtelenek ellátni a feladataikat akár elégséges szinten is.

A probléma a vezérkarral van, de azzal nagyon.

"Most elengednétek-e fiaitokat ilyen vezérlet alatt háborúba?"
Na azért egy valamit tisztázzunk: több esélye van a 2 fiadnak kiképzett katonaként túlélnie egy esetleges háborút, mint védtelen civilként. És ezt vedd halálosan komolyan. Nem küldeni kell őket a háborúba, hanem szükség esetén a mi országunkat kell megvédeni.

jaegtoer 2010.06.04. 19:05:12

@Bemmbemm:

"...azzal nagyon"
Szerintem innen már csak sör mellett lehet folytatni.

"...több esélye van (...) túlélnie"

Ezt nem vonom kétségbe, sőt!
De az én problémám az egésszel mindjárt itt kezdődik. Nem hiszek benne. Nem hiszem, hogy rendesen kiképeznék a "sorállományt" Már a sorozást sem tartom jónak.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.06.05. 20:07:52

@Bemmbemm:

Mindentudónak tartanám magam?:D

"Nem értek a katonai alapkiképzés objektíve szükséges időtartamának a megállapításához, azonban nem hiszem, hogy a folyamatos, ámde egyszeri 3 hónap ne lenne kiváltható mondjuk évi 2-3 héttel. Nem értek hozzá, ezért csak kisujjamból szopott analógia, de én sem folyamatos 3 hónap alatt tanultam meg lovagolni, hanem éveken keresztül jártam hétvégente edzeni. Keményen és alázattal."

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.06.05. 20:26:07

@TaTa86.:

"a katonaság munkahelyeket teremt, és nem csak álmunkahelyeket, úgyhogy a foglalkoztatáson segítene. Akár pont felszívhatná a láblógató réteget..."

A katonaság egyrészt pont ugyanolyan álmunkahelyeket tud teremteni, mint bármely más kritizált ágazat, másrészt a láblógató rétegen nem is segít. Maximum a cigányokon, akiknél régen nem a börtön, hanem a katonaság volt a "férfivé avató" helyszín.

"Egyetemi helyek nagy része jelenleg parasztvakításra vannak, semmi másra. Őszintén remélem, hogy lesz bátorsága ezen változtatni a fideszkormánynak. De ennek semmi köze a katonasághoz..."

(Ez tényleg off, bocsi. Az egész oktatásban lejjebb léptünk egy szintet ahhoz képest, mint ami akár csak 15 évvel ezelőtt volt. Ma egy doktori ér annyit, mint egy 15 éves diploma, az érettségiről meg ne is beszéljünk. Ezen kívül a bolognai rendszer még egy közbülső szintet is belerak, hogy minél több ember rendelkezzen még egy darab papírral, amit semmire sem tud használni, de legalább el is ment 3 év az életéből.)

"Nem hinném, hogy olyan hihetetlenül nagy teher lenne egy 6(-9-12) hónapos katonaság."

Annak nagy teher, aki nem zökkenhet ki a munkából, illetve családja vagy felesége van.

"Már csak azért sem mert bizony a mai Magyarországon elég sok helyen látom, hogy szükség lenne a jellemfejlesztő hatására."

Oké, ez szép dolog, csakhogy önmagában a sorkatonaság nem jellemfejlesztő.

"(Azt is megjegyzem, hogy a 12. évfolyamot ugyanilyen alappal lehetne kritizálni. Nem vagyok biztos benne, hogy több értelme van, mint egy katonai kiképzésnek.)"

Több értelme van, mert 17-18 éves korodra teljesen más szemszögből tudod látni például a törit vagy az irodalmat, mint akár csak 16 évesen. Ráadásul a 20. század történelmét mindenképp ismerni kell, és még nyolcosztályos gimnáziumokban is éppenhogy el tudnak érni az anyag végére. Viszont azt hogy oldod meg, hogy a lányok 12 évfolyamig tanuljanak, a fiúk 11-ig, de azért ne legyen eltérő a tudásuk sem?

"Azt pedig már HSL is megemlítette, hogy a katonaságnak nem feltétlenül kell egy értelmetlen szarnak lennie. Lehet azt csinálni jól(, vagy legalábbis jobban) is."

Én is ezt szeretném.;-)

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2010.06.05. 20:29:15

@Herr SturmLiberator:

"Szervezzen a honvédség lövésztanfolyamokat!"

Ez csak egy részlet lenne az egészből...

TaTa86. · http://archiregnum.blog.hu 2010.06.06. 16:53:46

@Mj: "A katonaság egyrészt pont ugyanolyan álmunkahelyeket tud teremteni, "

Azért nem feltétlenül. Le kell gyártani a fegyvereket, lőszert, fel kell építeni az infrastruktúrát, le kell gyártani az egyenruhát stb.
Ezek mind olyan dolgok, amiket import nélkül meg lehet oldani, és ténylegesen egy pluszt adna a gazdaságnak, főleg hogy jelentős a munkanélküliség.

"Annak nagy teher, aki nem zökkenhet ki a munkából, illetve családja vagy felesége van."
18-19-20 évesen kit zökkent ki olyan szinten a munkából, hogy ne tudná folytatni?
De megint csak Izraelre tudok hivatkozni, ha őket nem zökkenti ki a 3 éves katonai szolgálat, akkor egy magyar diákos sem fog ennek az 1/6oda.

"Oké, ez szép dolog, csakhogy önmagában a sorkatonaság nem jellemfejlesztő."
Önmagában az iskola sem. :) Mindent lehet szarul csinálni, de nem ezt kéne defaultnak tekinteni.

"Több értelme van, mert 17-18 éves korodra teljesen más szemszögből tudod látni például a törit vagy az irodalmat, mint akár csak 16 évesen. "
A diákok 80-90%-a semmilyen szemszögből nem nézi jelenleg, mert egyszerűen nem érti, legfeljebb bemagolja.
De ez csak egy felvetés volt, szerintem is kell 12. évfolyam.